De A van Art Direction

Copy is nooit het zwakke punt geweest van reclame. Art tot begin jaren 60 wel.
         Pas in de jaren 60 kwamen wij er ook in Nederland achter dat samenwerken van Art en Copy meer opleverde dan de som der delen.
         De uitvinding van het kreatieve team viel samen met de periode waarin de maatschappij zich steeds feller begon af te zetten tegen reclame.
         Headlines waarin de logo’s van de opdrachtgevers welig tierden en de sterren, strepen en balken die allemaal om het hardste om aandacht schreeuwden verhuisden naar de plek waar ze thuishoorden: de prullenbak.
         In de plaats daarvan kwamen snaarstrak vormgegeven reclame-ideeen.
Reclame werd ontdaan van zijn rommelige en schreeuwerige karakter en uiteindelijk zelfs salonfaehig.      
         Art directors als Morton Kirschner, Frans Hettinga, Pim van der Meer en Béla Stamenkovits behandelden elke klus met een inzet en vakmanschap alsof hun leven ervan afhing. Hun werk was geen zorgeloze passie, hun werk was heilig. Via hun advertenties zag je de invloed van Bauhaus ook terug in de reclame.
         Zij hebben er dan ook in niet geringe mate aan bijgedragen dat de kritiek uit de samenleving verstomde en meegeholpen om van reclame het volwassen vak te maken, waarin tegenwoordig zoveel mensen zo graag willen werken.
         Art direction begint nog steeds met kijken. En Art Direction werkt als het goed is volgens een onzichtbare, bijna mathematische logica, waardoor een advertentie je tussen de ogen raakt.
         Die wetten hebben wij onder invloed van de computer met zijn eindeloze hoeveelheid aan technische mogelijkheden overboord gezet. More is more lijkt het adagium. Alles vraagt om aandacht.
        Maar laten wij ons realiseren dat al die inhoud ook verloren kan gaan in vormeloze overdaad. Misschien moet er weer eens wat rommel in de prullenbak. Less is en blijft more.
 
Simpele recht-toe-recht-aan mededeling vertaald in een spannende abri.
Art Béla Stamenkovits
 
 
Art en copy in perfecte harmonie. Van der Hart/Ubachs